Idealna obróbka
metalu

Oferujemy obróbkę skrawaniem konstrukcji i elementów wielkogabarytowych na maszynach CNC oraz usługi w zakresie spawania, cięcia gazowo - plazmowego blach stalowych oraz ślusarstwa

Frezowanie: Klasyfikacja frezowania i specyfika metody

frezowanie

Frezowanie to jedna z metod obróbki skrawaniem. Wykonuje się ją przy pomocy narzędzia wieloostrzowego, tzw. frezy. Ten rodzaj obróbki stosowany jest w przypadku frezowania m.in. płaszczyzn, rowków, nacinania gwintów, kół zębatych i powierzchni kształtowych o różnorodnych kształtach.

Podstawowe kryteria podziału frezowania

Kryterium technologiczne:

  • Frezowanie walcowe (obwodowe) – oś obrotu frezu jest równoległa do powierzchni obrabianej
  • Frezowanie czołowe — oś obrotu frezu jest prostopadła do powierzchni obrabianej
  • Frezowanie skośne — oś obrotu frezu pod kątem innym niż 0° i 90°

Frez powinien być dobrany odpowiednio do rodzaju frezowania. Należy również pamiętać o właściwej prędkości posuwu.

Kryterium konstrukcyjne:

  • Frezowanie pełne (trzystronne) – obrabiane są 3 powierzchnie
  • Frezowanie niepełne (dwustronne) – obrabiane są 2 powierzchnie jednocześnie
  • Frezowanie swobodne (jednostronne) – obrabiana jest 1 powierzchnia (prostokreślna lub krzywokreślna)

Kryterium kinematyczne:

  • Frezowanie przeciwbieżne — przedmiot obrabiany przesuwa się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu ostrza
  • Frezowanie współbieżne — przedmiot obrabiany przesuwa się w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu ostrza

Podczas frezowania bardzo ważne jest zachowanie precyzji i odpowiednich parametrów technologicznych. Należą do nich m.in. prędkość obrotowa, średnica frezu, odpowiednia prędkość skrawania i posuwu, szerokość skrawania i jego głębokość. Co więcej, należy pamiętać, że przekrój warstwy skrawanej nigdy nie stanowi wartości stałej. Zmienia się wartość parametrów geometrycznych, czyli grubość i szerokość warstwy skrawanej.

W trakcie frezowania może dojść do problemów, które najczęściej związane są m.in. z pęknięciami, zużyciem, wyszczerbieniem się krawędzi tnącej, złą jakością nawierzchni czy też wibracjami podczas pracy. Wszelkiego rodzaju problemy powinny być wyeliminowane najszybciej jak to możliwe.