Idealna obróbka
metalu

Oferujemy obróbkę skrawaniem konstrukcji i elementów wielkogabarytowych na maszynach CNC oraz usługi w zakresie spawania, cięcia gazowo - plazmowego blach stalowych oraz ślusarstwa

Cynkowanie czy malowanie: Wybór metody antykorozyjnej

korozja

Stal ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Niestety bardzo łatwo ulega korozji, dlatego stalowe elementy powinny być poddawane stosownej ochronie antykorozyjnej. Wśród nowoczesnych metod przeciwdziałających korozji największą popularnością cieszy się cynkowanie i malowanie. Która z nich jest bardziej skuteczna?

Cynkowanie

Cynkowanie polega na krótkotrwałym zanurzeniu metalowego elementu w ciekłym cynku. W ten sposób powstaje bardzo szczelna powłoka, pokrywająca całą powierzchnię danego przedmiotu. Ochrona antykorozyjna jest dwojaka. Z jednej strony powłoka cynkowa stanowi barierę pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a stalowym przedmiotem, z drugiej strony — cynk jest metalem bardziej aktywnym chemicznie niż stal, stąd też pierwszy ulega roztworzeniu. Powłoki cynkowe są trwałe przez ok. 5-25 lat w zależności od grubości cynku i rodzaju środowiska, w którym dany element stalowy jest eksploatowany.

Malowanie

W przypadku malowania mamy możliwość skorzystania z bardzo wielu sposobów aplikacji, jak i dostępnych produktów. W zależności od potrzeb można tworzyć bardzo cienkie lub niezwykle grube powłoki odporne na różnorodne czynniki zewnętrzne. Można malować przedmioty o różnych kształtach czy rozmiarach. Ograniczenia malowania to przede wszystkim pracochłonność procesu.

Malowanie czy cynkowanie?

Dobór odpowiedniej metody w dużym stopniu zależy od specyfiki danego elementu stalowego, jak i środowiska, w którym jest wykorzystywany. Duże znaczenie ma, czy konieczność zabezpieczenia antykorozyjnego dotyczy całego przedmiotu, czy tylko wybranego, jednego elementu składowego. Kolejnym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę środowisko, w jakim przedmiot jest eksploatowany oraz czynniki chemiczne, na które jest narażony. Warto pamiętać przy tym, że cynk jest metalem wrażliwym na środowisko kwaśne i zasadowe. Decydując się na malowanie, należy dobierać produkty malarskie w taki sposób, by były odporne na stężone kwasy, czyli np. farby winyloestrowe, lub zasady, np. farby epoksydowe.