Idealna obróbka
metalu

Oferujemy obróbkę skrawaniem konstrukcji i elementów wielkogabarytowych na maszynach CNC oraz usługi w zakresie spawania, cięcia gazowo - plazmowego blach stalowych oraz ślusarstwa

Obróbka skrawaniem — frezowanie: Narzędzia do frezowania

akcesoria CNC

Frezowanie to jedna z metod obróbki skrawaniem. Wykonuje się ją specjalnym narzędziem, frezem, którego bryła obrotowa ma kształt wieloostrzowy.

Obróbka skrawaniem — frezowanie: wykorzystywane narzędzia

Do frezowania wykorzystywane są narzędzia wieloostrzowe, które pracują zawsze w układzie kinematycznym polegającym na ruchu głównym i ruchu obrotowym. Ostrza frezu mają przy tym cykliczny, przerywany kontakt z powierzchnią obrabianego przedmiotu. Są to narzędzia o bardzo zróżnicowanej budowie czy materiale ostrza.

Różnorodność frezów pozwala na dokonanie różnych podziałów tych narzędzi. Podobnie jak inne urządzenia do obróbki skrawaniem, dzielimy je na tzw. normalne i specjalne. Frezy normalne przeznaczone są do obróbki płaszczyzn, rowków, gwintów, uzębień. Frezy specjalne stosuje się do obróbki przedmiotów o specjalnych powierzchniach.

Do najczęściej wykorzystywanych frezów zaliczamy m.in.:

  • frezy walcowe
  • frezy walcowo-czołowe
  • frezy trzpieniowe (palcowe)
  • frezy tarczowe
  • frezy piłkowe
  • frezy kształtowe

Bezpieczne użytkowanie frezarek

Praca przy frezarkach wymaga od operatora niezbędnej wiedzy i umiejętności, a także skupienia i uwagi. Brak odpowiednich kwalifikacji czy dekoncentracja może prowadzić do nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej dochodzi do skaleczenia palców w wyniku lekkomyślnego sprawdzania gładkości frezowanej powierzchni czy mierzenia przedmiotu obrabianego przy obracającym się frezie. Takie działania mogą prowadzić nawet do obcięcia palców przez ostrza frezarki, dlatego należy je wykonywać wyłącznie po uprzednim zatrzymaniu wrzeciona frezarki.

Podczas pracy na frezarce powstają wióry, których nie można usuwać bezpośrednio dłonią, gdyż są bardzo ostre i może dojść do skaleczenia. Nie można również zdmuchiwać ich z powierzchni, ponieważ mogą wpaść do oczu. Do tych celów stosuje się specjalne pędzelki. Podczas pracy niezbędne jest stosowanie specjalnych okularów ochronnych lub osłon.