Idealna obróbka
metalu

Oferujemy obróbkę skrawaniem elementów wielkogabarytowych, obróbkę galwaniczną, ślusarstwo, lakierowanie proszkowe i malowanie podkładem cynkowym

Obróbka galwaniczna: Na czym polega obróbka galwaniczna

galwanizacja

Galwanizacja polega na nanoszeniu powłoki metalowej na powierzchnię przy pomocy specjalistycznej technologii. Obróbka galwaniczna wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża.

Zastosowanie powłok galwanicznych

Powłoki galwaniczne stosowane są zazwyczaj do nadania powierzchni oczekiwanych właściwości technologicznych lub ochronnych. Powłoki techniczne zwiększają odporność na ścieranie, uderzenia i stanowią zabezpieczenie podczas obróbki. Powłoki ochronne zabezpieczają metal przed korozją, podobnie jak cynkowanie stali. Galwanizacja wykorzystywana jest również w celu poprawy wyglądu przedmiotu. W takich sytuacjach mamy do czynienia z powłokami dekoracyjnymi.

Galwaniczna znajduje obecnie szerokie zastosowania i pozwala na tworzenie powłok na większości metali i stopów — od żelaza aż po złoto. Nazwy poszczególnych procesów galwanizacji pochodzą od nazwy materiału: chromowanie, niklowanie, cynowanie. Wizualny efekt galwanizacji jest podobny do malowania proszkowego, ale powłoki są znacznie trwalsze i bardziej odporne. Dzieje się tak dlatego, że składają się one w pełni z metalu. Co ważne, obróbka galwaniczna pozwala na tworzenie powłok nawet na elementach o bardzo skomplikowanych kształtach.

Na czym polega proces galwanizacji?

Powłoki galwaniczne możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

  • anodowe
  • katodowe

Przykładowo, gdy powierzchnię z żelaza pokryjemy cynkiem, uzyskamy powłokę anodową, żelazo zaś będzie stanowiło katodę.

Przed galwanizacją należy dokładnie oczyścić i odtłuścić elementy w ramach przygotowania ich do elektrolizy. Następnie dany element zanurzany jest w elektrolicie, który zawiera jony metalu (kąpiel galwaniczna). W ten sposób powstanie powłoka. Prąd stały, który przepływa przez elektrolit sprawia, że jony metalu powłokowego osadzają się na elemencie poddanym galwanizacji. Prąd stosowany w procesie galwanizacji powinien mieć odpowiednia gęstość. Zatem bardzo ważny jest nie tylko skład kąpieli galwanicznej, ale i rodzaj metalu, określenie odpowiednich parametrów dodatkowych, wydajność prądowa oraz temperatura elektrolitu.