Idealna obróbka
metalu

Oferujemy obróbkę skrawaniem konstrukcji i elementów wielkogabarytowych na maszynach CNC oraz usługi w zakresie spawania, cięcia gazowo - plazmowego blach stalowych oraz ślusarstwa

Cynkowanie: Zalety cynkowania i specyfika powłoki cynkowej

płaskowniki miedziane

Cynkowanie, czyli zanurzanie elementów stalowych w ciekłym cynku, to tworzenie specjalnej powłoki na elementach metalowych w celu zabezpieczenia ich przed różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi. Powłoka najczęściej ma grubość w zakresie 50-350 μm i jest bardzo szczelna, przylegająca do powierzchni, stąd też stanowi dobre zabezpieczenie dla metalu. Cynkowaniu mogą być poddawane różnorodne obiekty metalowe. Stanowi jeden ze sposobów ochrony antykorozyjnej.

Specyfika powłoki cynkowej

Cynkowanie odbywa się w specjalnych wannach cynkowniczych. Rozmiar wanny musi być dostosowany do wielkości metalowego obiektu. Do cynkowania najlepiej nadają się niewielkie elementy o stosunkowo prostej budowie, np. rusztowania, poręcze, słupki itp., których czas eksploatacji nie jest dłuższy niż trwałość powłoki cynkowej. Powłoki cynkowe najczęściej cechują się srebrnym, metalicznym kolorem o różnym stopniu połysku.

Cynkowanie wciąż jest rozwiązaniem nieco droższym niż np. klasyczne malowanie. Dodatkowym ograniczeniem jest wielkość i kształt przedmiotów cynkowanych, który zależy od rozmiarów dostępnej wanny cynkowniczej. Do innych ograniczeń zaliczamy również występowanie naprężeń termicznych podczas procesu cynkowania, niewielka możliwość regulowania grubości powłoki oraz duża wrażliwość cynku na kwasy, zasady i sole oraz temperaturę pracy związaną z topnieniem cynku.

Jak długo utrzymuje się powłoka cynkowa?

Długość utrzymania się powłoki cynkowej na danej powierzchni w dużym stopniu zależy od środowiska, w którym dany element metalowy jest eksploatowany. Szacuje się, że w środowisku wiejskim ulega degradacji w stopniu 1-3 μm na rok, w środowisku miejskim – 3-7 μm na rok, a w środowisku przemysłowym 6-13 μm rocznie. Okazuje się więc, że o ile powłoka cynkowa o grubości 60 μm w środowisku wiejskim utrzyma się na przedmiocie niemal przez 20 lat, o tyle taka sama grubość w środowisku przemysłowym wystarczy tylko na 5 lat. Po tym okresie niezbędne jest kolejne cynkowanie, czyli zanurzenie przedmioty w wannie cynkowniczej.