Idealna obróbka
metalu

Oferujemy obróbkę skrawaniem elementów wielkogabarytowych, obróbkę galwaniczną, ślusarstwo, lakierowanie proszkowe i malowanie podkładem cynkowym

Obróbka skrawaniem toczenie: Główne rodzaje toczenia

Obróbka skrawaniem toczenie

Obróbka metali znajduje zastosowanie przede wszystkim przy tworzeniu części maszyn i niektórych przedmiotów użytkowych. Jednym ze sposobów obróbki jest toczenie.

Specyfika toczenia

Toczenie to jedna z podstawowych i najczęściej wykorzystywanych sposobów obróbki metali metodą skrawania. Dokładniej należy do kategorii obróbki wiórowej, która polega na usuwaniu nadmiaru materiału. Toczenie znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych. Polega na oddzielaniu przy pomocy specjalnego noża tokarskiego warstwy materiału z przedmiotu w celu uzyskania pożądanego kształtu. Proces toczenia odbywa się na urządzeniu określanym mianem tokarki.

Obecnie najczęściej bardzo często stosowane jest toczenie CNC, które jest znacznie precyzyjniejszą metodą niż inne konwencjonalne sposoby. Toczenie CNC przebiega szybko, sprawnie, dokładnie, zapewniając zadowalające rezultaty. To rozwiązanie nabiera szczególnego znaczenia w przypadku masowej produkcji, ponieważ można w krótkim czasie wykonać wiele elementów o takich samych właściwościach.

Jakie są rodzaje toczenia?

Popularną metodą obróbki skrawaniem – toczenie można podzielić na cztery najważniejsze rodzaje w zależności od kierunku ruchu posuwowego noża w stosunku do osi obrotu przedmiotu.

  • Toczenie wzdłużne. W tym przypadku kierunek posuwu noża jest równoległy do osi obrotu przedmiotu. Najczęściej wykonuje się je w dwóch przejściach noża, przy czym pierwsze jest określane jako toczenie zgrubne, a drugie – toczenie dokładne.
  • Toczenie poprzeczne. Podczas toczenia poprzecznego kierunek posuwu noża jest prostopadły do osi obrotu przedmiotu. Najczęściej wykorzystywane jest w obróbce powierzchni czołowych.
  • Toczenie kopiowe. Toczenie tą metodą wykonywane jest według wzornika sterującego ruchem posuwowym noża po dowolnej linii.
  • Toczenie kształtowe. Polega na toczeniu krótkich brył obrotowych niecylindrycznych z użyciem noża o ostrzach w kształcie obrabianego przedmiotu.