Obróbka mechaniczna – Porady

Szybkość korodowania powłok galwanicznych w typowych warunkach atmosferycznych

Jednym z podstawowych czynników decydujących o możliwości zastosowania danego rodzaju powłoki w określonym przewidywanym czasie ich użytkowania, tj. czasie w jakim ma ona spełniać swoje zadania ochronne, dekoracyjne lub techniczne, jest szybkość korodowania powłok. Szybkość korodowania powłok metalowych zależy od rodzaju metalu powłoki, rodzaju metalu podłoża oraz od agresywności środowiska korozyjnego, w którym są użytkowane wyroby pokryte tymi powłokami.

Rodzaj metalu powłoki Szybkość korozji w atmosferze µm/r.
przemysłowej miejskiej nadmorskiej wiejskiej
Cynk 4,8 – 7,6 2,6 – 4,0 2,1 – 2,7 1,2 – 2,1
Kadm 12,0 7,0 4,6 4,4
Cyna 15,4 8,6 23,0
Miedź 3,2 – 4,0 1,5 – 2,9 3,8 1,9
Nikiel 4,0 – 5,8 2,4 2,8 1,1
Ołów 1,8 – 3,7 1,3 – 2,0 1,8 0,7 – 1,4

Szybkości korodowania określone dla typowych naturalnych atmosfer w Polsce: przemysłowa (Chorzów), miejska (Warszawa), nadmorska (Gdynia), wiejska (Brwinów), w wyniku badań prowadzonych w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej.