Obróbka mechaniczna – Porady

Klasyfikacja powłok galwanicznych

Klasyfikacja powłok galwanicznych w zależności od ich przeznaczenia

Stosowane w praktyce powłoki galwaniczne z punktu widzenia ich przeznaczenia można podzielić na następujące grupy:

 • powłoki ochronne – mające za zadanie wyłącznie ochronę metalu podłoża przed korozją,
 • powłoki dekoracyjne – nakładane dla poprawy wyglądu zewnętrznego powierzchni (barwa, połysk, gładkość),
 • powłoki ochronno-dekoracyjne – stosowane jako ochrona przed korozją z jednoczesnym nadaniem i zachowaniem własności dekoracyjnych powierzchni metalu podłoża,
 • powłoki techniczne (funkcjonalne) – stosowane w celu uzyskania określonych własności fizycznych lub technologicznych powierzchni, np. zwiększenie odporności na ścieranie, zmiana współczynnika tarcia, poprawa własności elektrycznych powierzchni, poprawa zdolności łączenia przez lutowanie, zmiana wymiarów pokrywanych części, regeneracja zużytych powierzchni, uzyskanie zwiększonego stopnia odbicia i połysku powierzchni, zabezpieczenie określonych powierzchni w czasie wykonywania innych procesów obróbki powierzchniowej oraz uzyskiwania grubych warstw w galwanoplastyce.

Klasyfikacja z punktu widzenia składu chemicznego i rodzaju powłoki

 • powłoki metalowe nakładane elektrolitycznie,
 • powłoki stopowe,
 • powłoki konwersyjne -niemetalowe, nieorganiczne:
  • chromianowe
  • fosforanowe
  • szczawianowe
  • tlenkowe na aluminium, otrzymywane metodą anodowego oksydowania
  • tlenkowe na innych metalach

Klasyfikacja z punktu widzenia sposobów nakładania lub wytwarzania powłok

 • powłoki elektrolityczne:
  • jednowarstwowe
  • wielowarstwowe
 • powłoki osadzane metodą chemiczną (chemiczne)
 • powłoki konwersyjne:
  • wytwarzane chemicznie
  • wytwarzane elektrochemicznie

Klasyfikacja z punktu widzenia stanu powierzchni i struktury powłoki

 • powłoki matowe
 • powłoki błyszczące
 • powłoki półbłyszczące
 • powłoki z połyskiem lustrzanym
 • powłoki mikrospękane
 • powłoki mikroporowate,
 • powłoki szczelne (bez porów i spękań)

Klasyfikacja z punktu widzenia dodatkowej obróbki powłok po ich osadzeniu lub wytworzeniu

 • powłoki polerowane (mechanicznie, chemicznie lub elektrochemicznie)
 • powłoki obłapiane (dotyczy wyłącznie powłok cynowych)
 • powłoki barwione
 • powłoki uszczelniane
 • powłoki impregnowane

Klasyfikacja z punktu widzenia mechanizmu ochrony metalu podłoża przez powłoki

 • powłoki anodowe – z metalu, który w określonym środowisku korozyjnym wykazuje potencjał niższy od potencjału metalu podłoża i w związku z tym nie tylko izoluje go od otaczającego środowiska, lecz również chroni elektrochemicznie, ulegając sam korozji; w przypadku powstania ogniwa elektrochemicznego korozji ulega metal powłoki (np. powłoki cynkowe i kadmowe na stali)
 • powłoki katodowe – z metalu, który w określonym środowisku korozyjnym wykazuje potencjał elektrochemiczny wyższy od potencjału metalu podłoża i w związku z tym chroni go przez odizolowanie jego powierzchni od otaczającego środowiska; w przypadku powstania ogniwa elektrochemicznego korozji ulega metal podłoża (np. powłoki niklowe na stali)

Klasyfikacja z punktu widzenia warunków użytkowania wyrobów pokrywanych powłokami

 • powłoki stosowane w warunkach korozyjnych lekkich L
 • powłoki stosowane w warunkach umiarkowanych U lub S (w starszych normach)
 • powłoki stosowane w warunkach ciężkich C
 • powłoki stosowane w warunkach wyjątkowo ciężkich W

Podział i oznaczenia powłok galwanicznych i konwersyjnych podano w PN-73/H-04652. Zgodnie z tą normą oznaczenie powłoki podawane w dokumentacji powinno zawierać:

 • symbol metalu podłoża
 • symbol rodzaju powłoki (sposób nakładania)
 • oznaczenie metalu powłoki
 • grubość powłoki lub poszczególnych warstw w powłoce (µm) podaną bezpośrednio po symbolu metalu stanowiącego powłokę lub warstwą pośrednią w powłoce
 • symbol literowy oznaczający sposób wykończenia powierzchni powłoki
 • oznaczenie rodzaju powłoki konwersyjnej wytworzonej dodatkowo na powłoce meta