Obróbka mechaniczna – Porady

Czynniki wpływające na korozję powłok galwanicznych

Przebieg i szybkość korozji powłok są uzależnione od czynników wynikających zarówno z własności metalu powłoki i układu metal powłoki-metal podłoża, jak też z własności środowiska korozyjnego oraz występujących w nim narażeń.

Spośród czynników wynikających z własności powłoki i układu metal podłoża-metal powłoki należy wymienić:

 • rodzaj metalu powłoki i jego zdolność do tworzenia naturalnych warstewek ochronnych
 • zanieczyszczenie metalu powłoki
 • grubość powłoki
 • szczelność powłoki
 • stopień gładkości powierzchni metalu podłoża i powłoki
 • naprężenia własne w powłoce
 • rodzaj i kształt przedmiotów pokrytych powłokami metalowymi
 • sposób dodatkowej obróbki powierzchniowej powłok galwanicznych (np. stosowanie powłok konwersyjnych)

Do czynników wynikających z własności środowiska korozyjnego należą:

 • czynniki meteorologiczne (atmosferyczne) – temperatura, wilgotność względna, częstość zmian temperatury i wilgotność, opady atmosferyczne, kierunek i siła wiatrów
 • jakościowy i ilościowy skład chemiczny środowiska korozyjnego oddziałującego na powłoki metalowe, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów i ilości zanieczyszczeń występujących stale lub przypadkowo w danym środowisku korozyjnym
 • obecność na powierzchni powłok zanieczyszczeń, takich jak kurz, brud, sadza, odciski palców, tłuszcz, pozostałości past polerowniczych itp.
 • naprężenia pochodzące od sił zewnętrznych