Idealna obróbka
metalu

Oferujemy obróbkę skrawaniem elementów wielkogabarytowych, obróbkę galwaniczną, ślusarstwo, lakierowanie proszkowe i malowanie podkładem cynkowym

Blog

akcesoria CNC

Narzędzia wykorzystywane do frezowania

Frezowanie to jedna z metod obróbki skrawaniem. Wykonuje się ją specjalnym narzędziem, frezem, którego bryła obrotowa ma kształt wieloostrzowy. Obróbka skrawaniem — frezowanie: wykorzystywane narzędzia Do frezowania wykorzystywane są narzędzia wieloostrzowe, które pracują zawsze w układzie kinematycznym polegającym na ruchu głównym i ruchu obrotowym. Ostrza frezu mają przy tym cykliczny, przerywany kontakt z powierzchnią obrabianego […]

płaskowniki miedziane

Korzyści z cynkowania

Cynkowanie, czyli zanurzanie elementów stalowych w ciekłym cynku, to tworzenie specjalnej powłoki na elementach metalowych w celu zabezpieczenia ich przed różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi. Powłoka najczęściej ma grubość w zakresie 50-350 μm i jest bardzo szczelna, przylegająca do powierzchni, stąd też stanowi dobre zabezpieczenie dla metalu. Cynkowaniu mogą być poddawane różnorodne obiekty metalowe. Stanowi jeden ze […]

malowanie proszkowe

Dlaczego warto wybrać lakierowanie proszkowe?

Lakierowanie proszkowe polega na nanoszeniu na powierzchnię farby w postaci proszku. Wykorzystywana jest przy tym metoda natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Powierzchnia powinna zostać wcześniej właściwie przygotowana poprzez mechaniczne i chemiczne oczyszczenie. Cząsteczki proszku stanowiącego barwnik „naładowane” są ładunkiem elektrostatycznym, dlatego przyczepiają się do malowanej powierzchni. Po nałożeniu warstwy farby należy umieścić pomalowany obiekt w piecu […]

cięcie stali laserem

Co to jest frezowanie CNC?

Frezowanie CNC to rodzaj obróbki skrawaniem, umożliwiający obrabianie płaszczyzn, kanalików, uzębień, rowków i powierzchni kształtowych. Obróbka metali metodą CNC jest stale ulepszana wraz z rozwojem innowacyjnych technologii. Obróbka skrawaniem jest niezwykle precyzyjną metodą. Dzięki niej uzyskuje się odpowiednią chropowatość powierzchni, a każdy szczegół jest niezwykle dokładny i zgodny z projektem. Wykorzystywana jest m.in. w lotnictwie, […]

przekładnie zębate

Zalety i wady obróbki CNC

Obróbka CNC wykonywana jest w celu uzyskania precyzyjnych i powtarzalnych elementów z metali, tworzyw czy drewna. Metoda ta opiera się na specjalnych urządzeniach sterowanych przez minikomputery. CNC obróbka — główne zalety Do głównych zalet obróbki CNC możemy zaliczyć precyzję wykonywanych elementów, co często bywa problematyczne w przypadku ręcznej obróbki. Elementów wykonywanych na podstawie jednego projektu […]

wrzeciono CNC

Sposoby obróbki skrawaniem

Obróbka skrawaniem metali wykonywana jest przy pomocy specjalnej maszyny, czyli obrabiarki. Jej zadaniem jest kształtowanie przedmiotów z różnych materiałów konstrukcyjnych za pomocą przymocowanych narzędzi. Możemy wyróżnić obrabiarki do obróbki plastycznej i skrawającej. Obrabiarki skrawające wykorzystywane są do nadawania obrabianemu obiektowi oczekiwanego kształtu poprzez oddzielenie nadmiaru materiału, co powoduje powstawanie tzw. wiórów. Obróbka skrawaniem odbywa się […]